tudalen_baner

Pecyn Prawf Marciwr Tiwmor

 • Dyfais/ Llain Prawf Cyflym Antigen Penodol i'r Prostad (Gwaed Cyfan/Serwm/Plasma)

  Dyfais/ Llain Prawf Cyflym Antigen Penodol i'r Prostad (Gwaed Cyfan/Serwm/Plasma)

  Mae antigen penodol i'r prostad (PSA) yn cael ei gynhyrchu gan gelloedd chwarennau'r prostad ac endothelaidd.Mae'n glycoprotein cadwyn sengl gyda phwysau moleciwlaidd o tua 34 kDa.1 Mae PSA yn bodoli mewn tair ffurf fawr sy'n cylchredeg yn y serwm.Mae'r ffurflenni hyn yn PSA am ddim, PSA wedi'u rhwymo i α1-Antichymotrypsin (PSA-ACT) a PSA wedi'u cymhlethu â α2-macroglobulin (PSA-MG).2

 • Dyfais Prawf Cyflym Ferritin (gwaed cyfan / serwm / plasma)

  Dyfais Prawf Cyflym Ferritin (gwaed cyfan / serwm / plasma)

  Mae'r Dyfais Prawf Cyflym Ferritin Dynol (Gwaed Cyfan / Serwm / Plasma) yn brawf imiwn cromatograffig cyflym ar gyfer canfod Ferritin dynol yn ansoddol mewn gwaed cyfan dynol, serwm a phlasma.

 • Dyfais Prawf Cyflym Gwaed Ocwlt Fecal Dynol (FOB).

  Dyfais Prawf Cyflym Gwaed Ocwlt Fecal Dynol (FOB).

  Mae'r Dyfais Prawf Cyflym FOB yn imiwneiddiad gweledol cyflym ar gyfer canfod ansoddol tybiedig haemoglobin dynol mewn sbesimenau fecal dynol.Bwriedir i'r pecyn hwn gael ei ddefnyddio fel cymorth i wneud diagnosis o batholegau gastroberfeddol is (gi).

 • Stribed Prawf Cyflym Gwaed Ocwlt Fecal Dynol (FOB).

  Stribed Prawf Cyflym Gwaed Ocwlt Fecal Dynol (FOB).

  Mae Llain Prawf Cyflym FOB yn archwiliad imiwno gweledol cyflym ar gyfer canfod ansoddol tybiedig haemoglobin dynol mewn sbesimenau fecal dynol.Bwriedir i'r pecyn hwn gael ei ddefnyddio fel cymorth i wneud diagnosis o batholegau gastroberfeddol is (gi).

 • Dyfais/Llain Prawf Cyflym Micro-alwmin ALB (Twrin)

  Dyfais/Llain Prawf Cyflym Micro-alwmin ALB (Twrin)

  Gallai ymddangosiad parhaus symiau bach o albwmin (microalbuminuria) mewn wrin fod yn ddangosydd cyntaf camweithrediad arennol.Ar gyfer pobl â diabetes, gallai canlyniad cadarnhaol fod yn ddangosydd cyntaf o neffropathi diabetig.Heb gychwyn therapi, bydd maint yr albwmin a ryddhawyd yn cynyddu (macroalbuminuria) a bydd annigonolrwydd arennol yn digwydd.Mewn achos o ddiabetes math-2, mae diagnosis cynnar a therapi neffropathi diabetig yn arbennig o bwysig.Yn ogystal â chamweithrediad arennol, gallai risgiau cardiofasgwlaidd ddigwydd.O dan amodau ffisiolegol arferol, mae symiau bach o albwmin yn cael eu hidlo'n glomerwlaidd a'u hail-amsugno mewn tiwbaidd.Nodweddir diarddeliad o 20μg/mL i 200μg/mL fel microalbwminwria.Yn ogystal â chamweithrediad arennol, gall albwminwria gael ei achosi gan hyfforddiant corfforol, heintiau'r llwybr wrinol, gorbwysedd, annigonolrwydd cardiaidd a llawdriniaeth.Os bydd maint yr albwmin yn lleihau ar ôl i'r ffactorau hyn ddiflannu, mae'r albwminwria dros dro heb unrhyw reswm patholegol.