tudalen_baner

Pecyn Prawf Cyflym SARS -COV-2

 • Dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 (poer)

  Dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 (poer)

  DEFNYDD A FWRIEDIR Mae dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 yn imiwneiddiad gweledol cyflym ar gyfer canfod ansoddol, tybiannol o antigenau SARS-CoV-2 ar sbesimenau swabiau trwynol.Bwriedir i'r prawf gael ei ddefnyddio fel cymorth i wneud diagnosis gwahaniaethol cyflym o haint firws SARS-CoV-2 acíwt.EGWYDDOR Mae canfod SARS-COV-2 yn mabwysiadu'r egwyddor o ddull brechdan gwrthgorff dwbl ac imiwnochromatograffeg aur colloidal i ganfod antigen SARS-COV-2 yn ansoddol mewn Nasopharyng dynol...
 • Dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 (Hunan-brofi)

  Dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 (Hunan-brofi)

  Mae dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 yn imiwneiddiad gweledol cyflym ar gyfer canfod ansoddol, tybiedig o antigenau SARS-CoV-2 o sbesimenau swabiau trwynol.Gall unigolyn 15-70 oed gasglu sampl swab trwyn ei hun.Gall pobl rhwng 15 a 70 oed nad ydynt yn gallu casglu samplau eu hunain gael cymorth gan oedolion eraill.Mae'r prawf wedi'i fwriadu ar gyferseldefnydd prawf-f fel cymorth i wneud diagnosis gwahaniaethol cyflym o haint firws SARS-CoV-2 acíwt.

 • Dyfais Prawf Cyflym Combo Antigen SARS-COV-2/Ffliw A+B

  Dyfais Prawf Cyflym Combo Antigen SARS-COV-2/Ffliw A+B

  Mae Dyfais Prawf Cyflym Antigen Ffliw A+B/COVID-19 yn archwiliad imiwno gweledol cyflym ar gyfer canfod ansoddol, rhagdybiol o antigenau firaol ffliw A a B a swabiau gwddf ffurf antigen COVID-19 a sbesimenau swab trwynoffaryngeal.Mae'r prawf wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio fel cymorth i wneud diagnosis gwahaniaethol cyflym o firws ffliw A acíwt math A a math B a haint COVID-19.

 • Dyfais Prawf Cyflym IgG/IgM COVID-19

  Dyfais Prawf Cyflym IgG/IgM COVID-19

  DEFNYDD A FWRIEDIR Mae Prawf Cyflym IgG/IgM COVID-19 yn archwiliad llif ochrol ar gyfer canfod a gwahaniaethu ar yr un pryd firws IgG gwrth-COVID-19 a firws gwrth-COVID-19 IgM mewn gwaed cyfan dynol, serwm neu blasma.Bwriedir iddo gael ei ddefnyddio gan weithwyr proffesiynol fel prawf sgrinio ac fel cymorth i wneud diagnosis o haint gyda firysau COVID-19.Rhaid cadarnhau unrhyw sbesimen adweithiol gyda Phrawf Cyflym IgG/IgM COVID-19 gyda dull(iau) profi amgen.EGWYDDOR Mae'r IgG/IgM COVID-19...
 • Dyfais Prawf Cyflym Ag COVID-19

  Dyfais Prawf Cyflym Ag COVID-19

  Mae Dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-COV-2 yn imiwneiddiad gweledol cyflym ar gyfer canfod ansoddol, tybiedig o antigenau COVID-19 ar ffurf swabiau gwddf a sbesimenau swabiau nasopharyngeal.

  Bwriedir iddo gael ei ddefnyddio gan weithwyr proffesiynol fel prawf ac mae'n darparu canlyniad prawf rhagarweiniol i helpu i wneud diagnosis o haint gyda'r Coronafeirws newydd.

  Rhaid i unrhyw ddehongliad neu ddefnydd o ganlyniad y prawf rhagarweiniol hwn ddibynnu hefyd ar ganfyddiadau clinigol eraill yn ogystal ag ar farn broffesiynol darparwyr gofal iechyd.Dylid ystyried dull(iau) prawf amgen i gadarnhau canlyniad y prawf a gafwyd gan y prawf hwn.

 • Dyfais Prawf Cyflym Gwrthgyrff Niwtraleiddio SARS-CoV-2

  Dyfais Prawf Cyflym Gwrthgyrff Niwtraleiddio SARS-CoV-2

  Mae'r Casét Prawf Cyflym Gwrthgyrff Niwtraleiddio SARS-CoV-2 yn brawf imiwn cromatograffig cyflym ar gyfer canfod gwrthgyrff niwtraleiddio i SARS-CoV-2 yn ansoddol mewn gwaed cyfan dynol, serwm, neu blasma fel cymorth i wneud diagnosis o bresenoldeb gwrthgyrff niwtraleiddio. i SARS-CoV-2.