tudalen_baner

Marchnad Profi HPV

Marchnad Profi HPV

Mae canfod HPV yn un o'r cynhyrchion clinigol a ddefnyddir fwyaf eang ym maes diagnosis moleciwlaidd, ac mae'n brosiect da i weithgynhyrchwyr, asiantau ac ysbytai wneud arian.
O safbwynt rheoleiddiol, mae gan ddau sgriniad canser Tsieina ers 2009 ofynion uniongyrchol ar gyfer maint canfod a chwmpas.Ym mis Gorffennaf, rhyddhaodd Sefydliad Iechyd y Byd y canllawiau sgrinio canser ceg y groth diweddaraf, gan awgrymu y dylai menywod ddechrau sgrinio yn 30 oed, a HPV yw'r dewis cyntaf.Sgrinio DNA cynradd, sgrinio bob 5-10 mlynedd.
O safbwynt technegol, mae PCR, hybrideiddio, dilyniannu, sbectrometreg màs, a micro-arae yn eithaf ychydig.Mae amrywiaeth y technolegau yn creu amrywiaeth y llwyfannau canfod.
O safbwynt y cynnyrch, mae cynhyrchion canfod DNA HPV wedi cael eu newid o ddim teipio, teipio rhannol (16/18), teipio estynedig (16/18/45/31, ac ati) i deipio a meintioli;pan fydd brandiau rhyngwladol Wrth bwysleisio'r maen prawf gwerth cutoff, mae teipio llawn uniongyrchol o weithgynhyrchwyr domestig yn dominyddu.
Sail hyn oll yw arwyddocâd clinigol clir: haint parhaus firws HPV risg uchel yw'r prif droseddwr wrth achosi canser ceg y groth, canser y gellir ei atal yn gynnar ac y disgwylir iddo gael ei ddileu.
Rydym hefyd yn ceisio cymhwyso technolegau newydd i fynd i'r maes hwn, ac mae ein cynnyrch yn dod yn fuan.


Amser postio: Medi-01-2022