tudalen_baner

COVID-19 Ag (Hunan-brofi)

  • Dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 (Hunan-brofi)

    Dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 (Hunan-brofi)

    Mae dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 yn imiwneiddiad gweledol cyflym ar gyfer canfod ansoddol, tybiedig o antigenau SARS-CoV-2 o sbesimenau swabiau trwynol.Gall unigolyn 15-70 oed gasglu sampl swab trwyn ei hun.Gall pobl rhwng 15 a 70 oed nad ydynt yn gallu casglu samplau eu hunain gael cymorth gan oedolion eraill.Mae'r prawf wedi'i fwriadu ar gyferseldefnydd prawf-f fel cymorth i wneud diagnosis gwahaniaethol cyflym o haint firws SARS-CoV-2 acíwt.