tudalen_baner

COVID-19 Ag (poer)

  • Dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 (poer)

    Dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 (poer)

    DEFNYDD A FWRIEDIR Mae dyfais Prawf Cyflym Antigen SARS-CoV-2 yn imiwneiddiad gweledol cyflym ar gyfer canfod ansoddol, tybiannol o antigenau SARS-CoV-2 ar sbesimenau swabiau trwynol.Bwriedir i'r prawf gael ei ddefnyddio fel cymorth i wneud diagnosis gwahaniaethol cyflym o haint firws SARS-CoV-2 acíwt.EGWYDDOR Mae canfod SARS-COV-2 yn mabwysiadu'r egwyddor o ddull brechdan gwrthgorff dwbl ac imiwnochromatograffeg aur colloidal i ganfod antigen SARS-COV-2 yn ansoddol mewn Nasopharyng dynol...